พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี
พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี

ชิงช้ารังนกบาหลีที่แรกในมวกเหล็ก