พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี
พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี

แพ็คเกจจัดเลี้ยง

 โปรโมชั่น แพ็คเกจจัดเลี้ยง บ้านสวนรจนา มวกเหล็ก พร้อมที่พัก1คืนอาหารสองมื้อ เช้า+เย็นบุฟเฟ่ต์  เครื่องดื่ม คาราโอเกะ

เพียงท่านละ1,000บาท