พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี
พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี

เงื่อนไขการจองที่พัก

   - ต้องการจองห้องพัก โทร.089 6109622, 081 4566592
หลังจากจองที่พักแจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อกลับ และโอนเงินค่าห้องพัก

   - หลังจากชำระค่าห้องพักแล้ว ส่งหลักฐานการชำระห้องพักที่ Line ID : rojjana1622
พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ วันเช็คอินและเช็คเอาท์ ให้เรียบร้อบ

     เวลาเช็คอิน 14.00น.  เช็คเอาท์ 12.00น.

ช่องทางการติดต่อ 
 

เลขที่บีญชีในการชำระ