พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี
พี่พัก @มวกเหล็ก สระบุรี

แผนที่และการเดินทาง

     สำหรับการเดินทาง มายัง บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก กรณีเดินทางมาตามถนนมิตรภาพ จากกรุงเทพเมื่อผ่านสระบุรี และมาถึงมวกเหล็กแล้วให้สังเกตุร้าน ครูต้อ ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 2224 หลังข้ามทางรถไฟแล้วพบทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2089 ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่  9 - 10 ทางเข้ารีสอร์ทจะอยู่ทางซ้ายมือ เมื่อเข้าตามทางแล้วจะเห็น บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก ชัดเจน ทางขวามือ 

 

 

 หรือเดินทางตาม Google Map ดังนี้